Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > HFC 227EA – GAZLI TAŞINABİLİR YSC

Bilindiği üzere TSE HYB 11827  satndartdında yapılan sopn değişiklikte firmalar TSE HBY belgesi alırken  hizmet verecekleri YSC lerin tiplerini ve bu tiplere ait beyanlarını da vermeleri gerekmektedir. Böylece firma verdiği beya kapsamında olan cihazların dolum ve  bakımını yapabilecektir.Bazı firmaların HFC 227ea taşınabilir cihazlara uygunluk belgesi almış olduklarını internet resmi sitelerinden ve TSE 2nin resmi HYB sorgulama portalından  öğrenebilmekteyiz.

Öncelikle ; HFC 227ea gazı Piyasada adı FM200 (HFC-227 ea) olarak bilinen gazın kimyasal ismi heptafluoropropane’dır. FM200 gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Halon’a benzer olarak 25 ve 42 bar basınç altında silindirlere doldurularak sıvı halde depolanabilir. Halon gazına alternatif yaygın olarak kullanılan gazdır. Bu sistemde söndürücü olarak kullanılacak FM200 gazı, gazın depolandığı silindirler, gazın yangın çıkan mahalle boşalmasını sağlayan boru tesisatı ve nozullar bulunur. Silindirleri basınçlandırmak için kullanılan itici gaz azot (N2) gazıdır. Özetle FM200 diye bilinen HFC 227ea gazı sistem söndürmede kullanılan bir gazdır. Bu gaz taşınabilir tüplere doldurularak kullanılan bir gaz değildir.

Bazı belgelendirmelerde HFC 227 ea Gazlı 1-2-3-4-6-9-12-25-50 kg’lık  taşınabilir yangın söndürücüler için  uygunluk verildiği görülmektedir. İnternet sorgulama portalı üzerinden bahsi geçen belgelerin bilgilerine ulaşılmaktadır.Bahsi geçen belgelerdeki HFC227 ea gazlı taşınabilir cihazlar ibaresinin hatalı olduğunun ve düzeltilmesi gerektiğinin ;

1-FM200 diye bilinen HFC 227ea gazı sistem söndürmede kullanılan bir gazdır. Bu gaz taşınabilir tüplere doldurularak kullanılan bir gaz değildir.Taşınabilir cihazlara doldurulabilen gaz HFC 236fa dır. Gaz isimleri yada kodları birbirine yakın olmakla beraber , hatta aynı firma tarafından üretilseler bile kesinlikle  aynı gazlar değildir

2-Bu cihazalar HFC 227ea olmayıp piyasada HALOKARBONLU taşınabilir cihazlar denen cihazlar  olsa bile bu tür HALOKARBONLU cihazlar için daha önceden TSE tarafından 2012 ve 2013 yıllarında en düşük yangın beyan değerini karşılamadığı için uygunluk verilmediği bilinmektedir. TSE’nin Sayı : B.14.2.TSE.0.14.11.34-199-335448 ve Tarih 10.09.2012 ve Sayı : 28933010-199-119415 ve Tarih 25.03.2013 yazıları ,Halokarbonlu cihazların  yangın  beyan değerleri taşımadığı için uygunsuzluk bildiren yazılarıdır.

Halokarbonlu diye bilinen Taşınabilir cihazlara doldurulabilen gaz HFC 236fa veya eşdeğer bazı gazlar da TSE tarafından beyan değerlerini karşılamadığı için dolumu satımı yasaklanmıştır.Buradaki sıkıntılı durum şudur ,  HALOKARBONLU cihazlar yurtdışında Amerika ve Avrupa kullanılmakta alınıp satılmakta yeniden dolumu da yapılmaktadır. Peki ülkemizde neden TSE bu cihazların dolumunu, alım satımını yasaklamıştır. Ülkemizde de yürürlükte bulunan ‘’TS 862-7 EN 3-7 standardına göre Çizelge 8 – Halon yangın söndürücü için yangın beyan değerleri, en düşük çalışma süresi ve anma doluluk miktarı ‘’– ki bu çizelge HALOKARBON içinde kullanılabilir ise- aşağıdaki şekildedir.

Leave a Reply