Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDEKİ YANGINA ETKİ EDEN ÇEVRESEL KOŞULLAR

KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDEKİ YANGINA ETKİ EDEN ÇEVRESEL KOŞULLAR

Farklı ortamlarda üretilen dokümanlar için çevre depolama koşulları normları vardır. Kayıtlar ve kitap depolarındaki fiziksel ortam, en önemlisi mikro iklimin özellikleri, yani odadaki hava sıcaklığı ve nispi hava nemi gibi çeşitli faktörlerle değerlendirilmelidir. Oda havasının tozluğu ile birlikte düşünüldüğünde, bu faktörlerin her bir depoda yangın güvenliği üzerinde ve kütüphane ya da bir bütün olarak arşiv binasında önemli bir etkisi vardır.

Depodaki sıcaklık, nem ve diğer fiziksel çevre koşulları için standartlar orada saklanan kayıtlar için en uygun uzun mesafe depolama koşullarının belirlenmesiyle belirlenmelidir. Gereksinimler, bilginin kaydedildiği ortama göre değişecektir.Fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak her bilgi ortamına optimum depolama rejimi atanır. Sonuç olarak, depolardaki fiziksel çevre koşulları normları bir ülkede veya başka bir şekilde çok benzerdir.Farklı ortamlarda kaydedilen bilgilerin saklanması için yaygın olarak kabul edilen normlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Bir bölgenin iklim özellikleri, arşiv ve kütüphanelerde kayıtların korunmasında birincil etkiye sahiptir. Bir bölgenin iklimi ile arşivler veya kütüphaneler için bazı özel yangın tehlikeleri arasında bir ilişki de vardır.

Yangının bir bina içinde başlaması ve yayılması her yerde olabilir, ancak sıcak iklimler bu yangın tehlikelerine ciddi katkıda bulunabilir. Kimyasal süreçler daha sıcak ortamlarda daha hızlı çalıştığı için, bu iklimler, özellikle depolanmamış depolama alanlarında tutuldukları takdirde, koleksiyonlarında hala selüloz nitrat filmleri bulunan arşivler ve kütüphaneler için daha büyük bir tehlike arz etmektedir. Daha ılımlı bir iklimde koşulsuz depolama koşullarında aynı film daha uzun bir süre boyunca sabit kalabilir.

Sıcak iklimler, kütüphaneleri ve arşivleri istila edebilecek daha büyük ve daha çeşitli kemirgen ve böcek popülasyonlarına sahip olma eğilimindedir. Kemirgenler elektrik tesisatına özellikle zarar verebilir, yalıtımı bozarak elektriksel yangın tehlikesine neden olabilir. Bir binanın yapısal elemanlarını zayıflatan termitler ya da diğer böcekler, iç yangınları o kadar zayıflatabilir ki, eğer bir yangın başlayacak olursa, binanın parçalarının parçalanmasına neden olacak şekilde yayılabilir ve böylece yangının yapı boyunca yayılmasına izin verilebilir.

Kütüphanede çevre (iklim koşulları) koşullarının korunması ve binaların arşivlenmesi. Yangın güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirirsek ;

Kütüphane ve arşiv binalarında kullanılan ısıtma ve havalandırma sistemleri, aşağıdaki üç gruptan birinde kategorize edilebilen saklama koşulları sağlar:

 

(a) Tamamen koşullandırılmış depolama ortamı; Bu, klima sistemleri ve hava filtreleme (temizleme) sistemleri ile sağlanabilir;

(b) Kısmen klimalı depolama ortamı; Bu, ılık hava ile ısıtılarak sağlanabilir, böylece depolama ortamı koşulları, yalnızca depolara verilen havanın ısıtılmasıyla ayarlanabilir. Hava ayrıca özel filtrelerle de temizlenebilir. Tamamen şartlandırılmış ve kısmen klimalı çevresel sistemler, daha büyük veya daha küçük miktarlarda dış hava kullanarak çalışabilir, böylece toz ve zararlı gazları gidermek için filtrelenmesi gereken havanın hacmini sınırlar.

(c) Klimalı olmayan depolama ortamı; Bu, binada merkezi ısıtmanın kullanıldığı ve depolarda egzoz havalandırmasının kullanıldığı durumdur.

Kütüphaneler ve arşivler için oluşturulan çevresel koşulların düzeyi, koleksiyonların, alanın miktarının ve iklim koşullarının önemine bağlı olabilir. Kütüphane ve arşiv depolama seviyesini belirlemek için belirli bir kütüphanede veya arşivde depolanacak malzemelerin öneminin bir değerlendirmesini kullanarak kütüphaneler ve arşivlerin inşası için normlar oluşturulmalıdır. Ilımlı veya sıcak bir iklimde yeni bir binanın yeri de karar sürecinde bir faktör olacaktır.

Binalarda yangın güvenliği, depolama alanlarını korumak için kullanılan sistemlerin seçimi ve bu binalarda uygun depolama koşullarını sürdürme yetenekleri ile çok ilgilidir. Uygun depolama koşullarının sağlanamaması, sıcak iklimlerde soğuk veya ılıman iklimlere göre yangın tehlikeleri açısından potansiyel olarak daha tehlikelidir. Bu nedenle, kütüphaneler ve arşivlerde iklimden etkilendikleri için yangın tehlikesinin derecesini değerlendirirken, dış ortamın etkisini ve dahili depolama ortamının dış ortamın potansiyel etkisini hafifletmek için koşullandırılmış olup olmadığını dikkate alması gerekir.

Kütüphanelerin ve arşivlerin tüm odalarındaki çevre koşullarının stabilize edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Yangın güvenliği açısından, binadaki çevresel koşulları koruyan bina sistemleri aşağıdaki standartları karşılamalıdır:

 (a) İklim, bina çevre sistemlerinin seçimini etkiler. Örneğin, sıcak iklimlerde, dış ortamın etkilerini hafifletmek için tamamen depolanmış depolama alanları sağlamak çok daha önemlidir.

(b) Restorasyon, koruma ve çoğaltma laboratuarları kendi ayrı havalandırma sistemine sahip olmalıdır; Bu nedenle, kazan daireleri, tamir atölyeleri, atölyeler vb. gibi bir binanın teknik servis alanları olmalıdır.

(c) Havalandırma sistemi, bir depolama alanına yerleştirilen parçacık madde (toz) miktarını azaltmak için minimum miktarda dış hava ile çalışmalıdır.

(d) acil durum duman tahliye kanallarının, etkilenen odanın zemin alanının yüzde 0,2’sinden daha az olmayan bir çapraz-kesit alanına sahip olması gerekir.

Leave a Reply