Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDE SPRİNKLER KULLANIMI

KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDE SPRİNKLER KULLANIMI

Genelde yapı yangın söndürme sistemlerinde klasik sprinkler sulu söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Kütüphane ve Arşivlerde  yangınları söndürmek için su kullanmanın sonuçları;

Genel olarak Yangınları söndürmek için sabit sistemlerde ve yangın söndürme personeli tarafından her zaman su kullanılır. Arşivciler ve Kütüphaneciler suyun da kitaplar ve arşiv malzemeleri üzerine en az yangın kadar yıkıcı etkiye sahip olduğu kanaatini sıkça ifade etmektedirler. Suyun yıkıcı etkisi olduğu görüşü Avrupa’daki birçok arşiv-kütüphaneci ve tasarımcı tarafından ciddi biçimde desteklenmektedir. Bununla birlikte, Kuzey Amerika’daki arşivciler ve kütüphaneciler, çoğu zaman, yangın koruma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak otomatik sprinkler sistemlerinin kullanımını halen desteklemektedir. Kuzey Amerikalı arşivciler, ıslak kayıtların geri alınabileceği tezini kabul etme eğilimindedir, ancak yanmış kayıtların geri kazanılamaz olduğunu savunmaktadırlar. Tabiki ıslak kayıtların kurtarılması da özel bir uzmanlık ve özel çaba gerektirmektedir.

Arşivcilerin ve kütüphanecilerin, bir yangının gelişimini ve büyümesini kontrol etmek için özel bir yangın söndürme sistemi bulunmadığı sürece, yangın söndürme ekiplerinin yangına müdahale etme yönetmelerinin yangın hortumlarıyla su yada köpük kullanmaktan  başka çaresi olmadığını bilmeleri önemlidir. Pek çok tesiste, bulunan kağıt yakıt miktarı, itfaiyenin yangına karşı çok olumsuz koşullar altında uzak bir mesafeden savaşmak zorunda bırakmaktadır. İtfaiyeciler yangının gerçek kaynağına ulaşmak  , yangını kontrol altına almak için yanmayan kayıtları bozan veya yangına maruz kalmamış bölümlere de hasar veren eylemler yapabilirler. Uygun bir şekilde inşa edilmiş yangın duvarları, bir yangının büyüklüğünü sınırlamada itfaiyeye yardımcı olurken, yangın oluştuğu alandaki tüm kayıtlar, konvesiyondan ( Hava Akımı yoluyla ısı yayılımı) ya da yangını söndürmek için kullanılan sudan büyük ölçüde etkilenecektir.

Binada uygun tasarım yapılmış-uygulanmış  otomatik bir söndürme sistemi donatılmış ise, itfaiye doğrudan yangını söndürme için uğraşmak yerine otomatik söndürme sisteminin desteklenmesi ile hızlıca yangını bastıma faaliyetleri üzerine çalışır. Arşivlerin korunması için en etkin – yayın yangın koruma sistemi ve en ekonomik otomatik yangın söndürme sistemi, ıslak boru sprinkler sistemidir.Bu tür sistemler, aynı zamanda, su hasarı ile ilgili endişeler nedeniyle arşivciler ve kütüphaneciler tarafından en fazla karşı çıkılan sistemlerde olabilir. Karşı çıkış tam olarak sistemi iyi tanımamaktan da kaynaklıdır. 

(1) Sprinkler sistem tasarımları  çok fazla su kullanım tasarımı yerine en az yeterli su ile söndürme yöntem kriterleri esas alınarak tasarlanırlar.

(2) Her sprinkler bireysel olarak çalışır ve herhangi birinin çalışması diğer sprinklerin çalışmasına neden olmaz; Bu nedenle, sadece ateşin ısısındaki sprinklerler çalışır ve suyu tahliye ederler.

(3) Islak kayıtlar geri kazanılabilir, yanmış kayıtlar geri alınamaz.

(4) Herhangi bir yangının olmadığı bir zamanda sprinkler çalışma olasılığı azdır.

Bir arşivin veya kütüphanenin otomatik bir sprinkler sistemi ile korunması durumunda, bir veya daha fazla sprinklerin çalışması ile  itfaiyeye bir sinyal gönderen bir su akışı alarmı çalışır. Su akış alarmı özelliği, bir yangının varlığına işaret etmenin yanı sıra, nadiren meydana gelen kazara veya sisteme zarar veren hasarın su akışını da algılayacaktır.

Sprinkler sistemi sadece yüksek hızlı ısı yükselme noktasına ulaştığında çalışır ve manuel yangın söndürme işleminin başarılı bir şekilde söndürülebilmesi için gerekli zamanı da tanır. Bina kullanıcıları İtfaiyenin harekete geçtiği andan itibaren gerekli olması halinde, yangının kaynağına yaklaşabilir ve yangını söndürmek için kendileri müdahale edebilirler.

Sprinkler korumalı tesiste normal şartlar altında, yangının 9.3 ile 46.4 m² arasında bir alanla sınırlanması muhtemeldir. Su hasarı, esas olarak kartonların yer aldığı veya açık dosya kayıtlarının kenar ve alt ıslatıldığı yerlerde kartonların yüzeysel ıslanmasını içerir. Yukarıda belirtilen dereceye kadar olan su hasarı alanları, muhtemelen yangın hasarı alanının her bir tarafına 3.0 ila 6.1 m arasında uzanacaktır. Üst rafların üstündeki kayıtlar ıslanacaktır ancak alt raflardakiler, suyun doğrudan etkisinden korunacak ve oldukça kuru olacaktır. Oluklu mukavva veya mukavva kartonlarının tamamının ıslanarak hasarlanmasından önce, toplam söndürme işleminin normal olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yağmurlama kurulu yerlerdeki itfaiye operasyonları muhtemelen sadece minimum fiziksel bozulmaya neden olacaktır. Masif sunta (arşiv) kutuları, su hasarına oluklu mukavvalardan çok daha büyük bir dereceye kadar dayanır.

1) Ön tepkimeli sprinkler sistemi borularının normal olarak kuru olduğu bir sistemdir ve kontrol vanası sadece ısı algılama cihazları yangının gelişimini algıladığında açılır. Bir ıslak boru sisteminden daha pahalı ve daha az zararlıdır.

(2) Yeniden kullanıma hazırlama sistemi , ön tepkimeli sprinkler sisteminin yeniden çalışabilecek bir sisteme uyarlanmasıdır. Sprinkler ya da sprinklerler yangını söndürdüklerinde ve ısı önceden ayarlanmış bir sıcaklığın altına düştüğünde (60 santigrat derece gibi), dedektörler, 5 dakika içinde özel bir valfı kapatarak su akışını otomatik olarak kesen bir zamanlama döngüsünün başlamasına neden olur. Böylece Sistem çalışmaya hazır durumda kalır ve yangın yeniden başlarsa döngü yapıp tekrar söndürmeye başlayacaktır.

(3) Sıcaklık ile açılıp kapanan sprinkler nozul başlıkları . Sprinkler başlıkları , otomatik olarak sıcaklık le açılıp kapanma  özelliğine sahiptir. Islak boru yağmurlama sistemlerine monte edilen her başlık, önceden belirlenmiş bir sıcaklıkta bireysel olarak çalışır, ancak sıcaklık önceden belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde, başlıkkapanır. Her bir başlık, yakın çevresindeki yangın durumuna bağlı olarak, bağımsız olarak, açık ve kapalı olarak çalışır. Ayrı bir tespit sistemi gerekli değildir. Bu başlık teknolojisi nispeten yenidir ve uzun vadeli güvenilirlik verileri henüz mevcut değildir.

(4) Kuru boru yağmurlama sistemleri. Sprinkler boruları basınçlı hava ile doldurulur. Sıcaklık ile açılan  bir sprinkler başlığı ile hava basıncının serbest bırakılması, su vanasının sprinkler borularına açılmasını ve su ile doldurmasını sağlar. Her başlık bağımsız olarak çalışır. Kuru boru sprinkler sistemleri, öncelikle donmanın meydana gelebileceği ısıtılmamış alanların korunması için kullanılır.

Leave a Reply