Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > TSE HYB 11827 – Standardında İMALATÇI ETİKETİ mecburiyeti

TSE HYB 11827 – Standardında İMALATÇI ETİKETİ mecburiyeti

Bilindiği üzere ; Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında düzenlenmiştir.Revize standart en son Nisan 2017 de yayınlanmış  ICS 03.080.10 ve Temmuz 2017 de T1 tadilat metni  yayınlanmıştır. Standart metinlerinde gerek kullanıcı gerekse uygulayıcıların ( TSE adına denetim yapanların) farklı farklı yorumladığı hatta  farklı illerde farklı yorumlanan maddeler mevcut olduğu da aşikardır. Aşağıdaki madde de yoruma açıklıkta ciddi sıkıntılar meydana getirebilecek bir maddedir.

Standardın Nisan 2017 metninde ;  ‘’ 4.2.28 Yangın söndürücülerin üzerinde imalatçı tarafından düzenlenen TS 862-7 EN 3-7+A1 Madde 16.2 Şekil 2’deki etikette Madde 16.2’de belirtilen işaretlemelere ilave olarak; TS EN 3-8 Madde 9.3’teki bilgiler ile birlikte en az aşağıdaki bilgileri yer almalıdır. Seyyar yangın söndürücüler, kullanım ömrü süresince imalatçının etiketi ile kullanımda olmalıdır. Söndürücü silindiri üzerindeki soğuk damga ile yapılan işaretlemede ve cihaz üzerindeki etikette aynı imalatçı firma unvanı yer almalıdır ‘’ denmektedir.

Bu maddeden benim anladığım seyyar söndürücülerin kullanım ömür süresince yani hurdaya çıkan kadar üzerinde imalatçı firmanın etiketinin bulundurulması mecburidir.Tüp-kazan üzerindeki soğuk damga hangi firmaya ait ise üzerindeki etiket te aynı firmaya ait olacaktır.Ancak bu  gerçekte uygulanması neredeyse imkansız üstelikte bazı konulardan ciddi sakıncalı bir durumdur. Şimdi ilk satış sırasında YSC üzerinde zaten imalatçı firma etiketi bulunmaktadır , ancak belirli bir süre sonra bu etiketin yapısından dolayı (etiket kağıt yada selefonlu kağıt v.b. yapılır) eskiyip bozulup okunamaz duruma gelebilmektedir. Yada YSC yıllık bakımları yapılırken yada boşalırsa tekrar dolum sırasında mengeneye sıkıştırırken yada hidrostatik test yapılırken etiket hasarlanabilir, bozulabilir veya yırtılabilir. Yine bakı yapılırken tüpün boyanması gerekiyorsa etiket zaten sökülmek durumundadır.

Şimdi bu maddeye göre örneğin TÜYANDER marka bir YSC varsa kullanım ömrü boyunca üzerinde TÜYANDER etiketi bulunması mecburidir , ancak YSC cin bakımını yapan firma TÜYANDER firması değil de başka bir firma ise TÜYANDER firmasının yeni etiketini nasıl temin edecektir , etiketin yenisini TÜYANDER firmasından isterse temin edebilecekmidir ?  yada TÜTANDER firması yeni etiket gönderecekmidir ? Kesinlikle hayır hiçbir firma başka bir firmaya çok nadir olmadıkça etiketlerini göndermez ,  belki istisna bir iki tane gönderebilir ama sayılar onlu  yada daha çoksa göndermeyecektir. Peki İmalatçı firma etiket vermezse sorun nasıl çözülecektir.YSC son kullanıcıya etiketsiz mi verilecek yada bakım dolumunu yapan firma etiketi ile mi verilecektir.

Yada ikinci bir senaryo olarak diyelim ki ülke çapında 1.000.000 civarı YSC  satışı yapmış olan bir imalatçı iflas etti yada başka bir sebeple artık üretim yapmayı bıraktı. Bu imalatçının hale kullanımda olan ve hurdaya çıkana kadar kullanımda kalacak olan YSC lerin durumları ne olacaktır . Artık ortada imalatçı firma kalmadığına göre YSC tüpleri -kazanları tekrar dolum bakım sonrasında son kullanıcıya nasıl verilecektir.

Bu maddede yapılması gereken bir revizyon ile hem yorum sıkıntıları ortadan kalkmış olacaktır hemde daha pratik çözümler ortaya çıkabilecektir. Yani ‘’İmalatçı/ithalatçı firmalar YSC  Tüpü- kazanı- Silindiri üzerine zaten kendi soğuk damga bilgilerini vurmaktadırlar , denetim , bakım  ve dolum yapan firmalar ise eğer İmalatçı/ithalatçı firma etiketi sağlam ise o etiketin yanına kendi etiketlerini koyarak yada etiket sağlam değilse sadece kendi etiketlerini YSC üzerine koyarak bakım dolum yaptıkları cihazın sorumluluğunu üzerlerine almış olurlar’’ şeklinde bir düzenleme ile yukarıdaki sorunlar aşılmış olacaktır.

 

Leave a Reply