Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > BELGESİZ YSC ( Yangın Söndürme Cihazı) SATIŞI

BELGESİZ YSC ( Yangın Söndürme Cihazı) SATIŞI

Güncel bir konu olarak karşımıza  sıkça çıkan sorun  TSE HYB 11827 belgesi olmayan bazı firmaların YSC  satışı yapmalarıdır.Firmalar yada diğer bir tabir ile merdivenaltı firmalar süper marketlerin , internet üzerinden firmaların yada nalburların da sattığını söyleyerek TSE HYB 11827 belgeleri olmadan YSC satışı yapmaktadırlar.Hatta  bu firmalar doğrudan satınalma usulü ile kamu sektörüne belediyelere de satış yapmaktadırlar.

Öncelikle süpermarketler veya nalburlar yada internet üzerinde satış yapan firmalar kamu yada belediyelere satış yapmamaktadırlar. Çünkü kamu  satışı yapabilmek için öncelikle kanunlara- yönetmeliklere uygun şartnameler olmalı ve bu şartnamelere uygun olarak da alımlar yapılmalıdır.Bu  kanunlarda ve şartnamelerde ise ihaleye girecek – alım yapılacak olan firmaların kendi TSE HYB leri olma zorunluluğu açıkça yazmaktadır.

Yangın söndürme cihazları YSC’ ler lüks kullanım cihazları yada isteğe bağlı kullanılan cihazlar değildir. Bu cihazlar kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş can ve mal korumak için mecburi tutulan belirli kural ve standartlara göre üretilen cihazlardır. Yine YSC ‘ler kanun ve yönetmelikler gereği belirli garanti şartlarına sahip olmalı ve satıcı tarafından en az 2 yıl yönetmeliğe göre 4 yıl çalışacak garantide olmalıdır. Satıcı firma YSC’ leri sattığı kurum yada kuruluşa sadece ürün satmamaktadır aynı zamanda YSC’ nin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen zamanlarda bakım tutumlarını yapmayı ve cihazları garanti süresince çalışır durumda tutmayı da taahhüt etmek zorundadır.

Mesela siz tüketici olarak TÜYANDER marka bir YSC ‘yi internet üzerinden , süpermarketten yada nalburdan da satın almış olsanız bile sonrasında bu YSC için TÜYANDER firmasından yada firmanın sizin ilinizdeki yetkili servisinden – ki bu yetkili servis TSE HYB 11827 hizmet yeterlilik belgesi sahibi olmalıdır – bakım tutum için bir hizmet almalısınız ve bu bakım tutum için  bir bakım sözleşmesi de imzalamak durumundasınız. Yoksa sadece ürünü alıp sonrasında bakım kontrol yaptırmadan ürünü elinizde bulundurmanızın bir anlamı- geçerliliği yoktur.

Şöyle düşünün herhangi bir cihazı sadece ana fabrikadan değil internet yada süpermarketten de alsanız , garanti süreci için yetkili servisten kurulum ve gerekli işlemleri yapılmasını istemek durumundasınız. Tam olarak aynı şey olmasa da YSC ile ilgili konu da aynı konudur.

TÜYANDER marka bir YSC’ yi satarken cihazın herhangi bir yerine kendi firma etiketini yapıştırıp satıyorsanız da durum aynıdır.Çünkü siz bu cihazı TÜYANDER etiketi ile satsanız da üzerine kendi etiketinizi yapıştırıyorsunuz yani bu YSC ‘nin bakım tutum kontrollerini siz yapacaksınız demektir bu kontrolleri yapmanız için de TSE HYB 11827 hizmet yeterlilik belgesi sahibi olmanız gerekir. TÜYANDER firmasının TSE HYB belgesi ile satış yaparak ben sadece satış yapıyorum bakım tutumları TÜYANDER firması yapıyor gibi bir söylem de doğru değildir. Eğer bakımları , kontrolleri tutumları siz değil TÜYANDER yapıyorsa satış yaptığınız firma- kurum ile TÜYANDER arasındaki sözleşme varmıdır ? Böyle bir sözleşme yoksa yapılan iş yine usulsüz bir iştir.

Siz yok ben sadece satıyorum ve bu cihazların dolum bakım zamanı geldiğinde zamanı gelen tüpleri bakım için TÜYANDER firmasına gönderiyorum diyorsanız yine hatalı bir durumdan bahsediyorsunuz.Çünkü bir YSC ‘nin kontrolünü yapabilmek ve bu YSC’ nin bakımı dolumu tamiri gerekiyor diyebilmek için de TSE HYB 11827 hizmet yeterlilik belgesi sahibi olmanız gerekir çünkü bu hizmet yeterlilik belgesini  alabilmek için yeterli eğitilmiş elemana yani Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücü Cihazları Muayene Bakım ve Dolum Elemanı sertifikasına sahip bir çalışanınız olması gerekir. Herhangi bir sertifikasyona sahip olamayan yeterliliği olamaya birisi YSC ‘lerin ne zaman nasıl hangi şartlarda kontrol bakım dolum yapılacağına karar veremez.

Bu arada ihalelerde doğrudan satınlamalarda hatta piyasadaki diğer satışlar sırasında TSE HYB’ si olmayan firmalara kendi TSE HYB’ lerini kullandıran üretici firmalarda üsülsüzlük yapmaktadırlar hatta suç işlemektedirler. Bu yaklaşım ile belgesi olamayan firmalara merdivenaltı firmalara usulsüz iş yapılmasına zemin hazırlanıp fırsat verilmektedir. Bu hem sektöre ciddi zarar vermekte hem de ticari olarak belgeli firmaları zora sokmaktadır. Haksız rekabet ortamı oluşmaktadır. Bu piyasa rekabet kanununa aykırı suç teşkil edecek bir davranıştır. Yangın güvenlik sektöründe güvenilirlik sağlamak adına bir çok çalışma ve çaba varken üretici firmaların  sadece ticari kaygılar ile ben daha çok satış yapayım mantığı ile yaptığı bu davranış piyasada merdiven altının artmasına sebebiyet vermektedir.

Son olarak üretici firmalar yine belgesiz bazı firmalara sanki satış noktası yada şubeymiş gibi bir izlemin ile satış yaptırtmaktadır. Aynı şekilde belgesi olmayan firmaların bu tür izlenim ile satış yapması usulsüzdür. Çünkü üretici bir firma bir yere şube açmak için gerekli resmi şube açılışı ile ilgili gerekleri yerine getirmelidir. Örneğin TÜYANDER  başka bir ilde diyelim ki YALOVA da bir şube açmak istiyorsa Ticaret Siciline bu şube açılışını yaptırmalı resmi olarak şube açılışını tescil ettirmelidir. Aksi durumdaki iş ve işlemler usulsüz  belki suç teşkil eden iş ve işlemlerdir.

Özetle söylemek gerekirse tüm yangın sektörü firmaları olarak merdivenaltı TSC satışı yapanlar ile ciddi bir mücadele etmek durumundayız. Bu mücadelede dernekleşmek  , STK olmak ve birlik olarak mücadele etmenin ciddi bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Kişisel mücadeleler çok ses getirmeyip ciddi olarak verim sağlamamaktadır ancak STK  olarak mücadele edildiğinde doğru  etkili bir mücadele edilebilir kanaatindeyim. Merdivenaltı ile TSE HYB 11827 hizmet yeterlilik belgesi olmayan firmaların haksız usulsüz rekabete aykırı yaklaşımı ile mücadele ederken TSE ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bölümleri ile koordineli hareket ederek Yangın Güvenlik Sektör firmalarının itibarını hakettiği noktaya getirmek gerekliliği sektör için çok önemli bir durumdur. Son kullanıcılar için de şunu söylemek istiyorum ki doğru  firmadan almadığınız ve standartlara göre yetkili belgeli kişiler tarafından kontrol ve bakımları yapılmayan YSC’ler görevini yapamaz. Bu tür harcamalar boşa yapılmış harcamalardır  bu tür YSC ‘ler dekor yada kapı durdurmak için kullan

Leave a Reply