Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDE YANGINA KARŞI YAPISAL ÖNLEMLER

KÜTÜPHANELERDE VE ARŞİVLERDE YANGINA KARŞI YAPISAL ÖNLEMLER

Her ülke, binalarda yangına dayanıklı yapısal elemanlar için standartlar geliştirmiştir ve pek çoğu, arşivler ve kütüphaneler için özel gereksinimler geliştirmiştir. Standartları uygulamak için diğer teknik destek alanlarının oluşturduğu özel yangın risklerine ek olarak arşiv malzemelerinin veya kitapların yangın yüklerinin bilinmesi gereklidir. Yangının yayılması ve hasarın kapsamı, ilgili toplam yanıcı madde miktarı ile doğrudan ilişkili olacaktır. Bir yangının şiddeti, yaklaşık 49 kg / m² brüt ağırlığa sahip yanıcı maddeler için yaklaşık 1 saattir. Tipik bir kayıt saklama – depolama alanındaki kağıt ağırlığı, her bir raf yüksekliği için yaklaşık 49 kg / m²’ye eşittir. Kayıtlı yedi (7) raflı bir kayıt depolama alanı, yaklaşık 342 kg / m² taban alanı içerir. Yangın gelişimi manuel ya da otomatik yangın söndürme ile durdurulmadıkça, tek bir oda ya da katta bulunan tüm kayıt depolamaları hızla yangına maruz kalabilir.

Yangın duvarları, belirli bir süre için belirli bir alanın belirli alanlarıyla sınırlı olan yangınların yayılımını  engellemek için ZONE lama  yapmak için mimari aşamada belirlenmektedir. Genelde kağıt tabanlı belgeler içeren depolarda kurulan yangın duvarları ve yanmaz tavan / döşeme panelleri için yangın dayanımı süresi limiti iki (2) saat, kapılar ise 90 dakikadır. Bu kurallar ülkelere göre değişiklik gösterebilir örneğin İngiltere’de kağıt tabanlı belgeler içeren depolarda kurulan yangın duvarları dayanımı dört (4) saat olarak belirlenmiştir. Manyetik depolama ortamı içeren depolar için yangına dayanıklılık, farklı ülkelerde 0,75 ila altı (6) saat arasında farklı zamanlar arasında belirlenmiştir.

Sadece yapı malzemeleri değil ayrıca, iç mekanların ve mobilyaların doğru seçimine dikkat edilmelidir. Son derece yanıcı duvar ve tavan kaplamalarından kaçınılmalıdır. Yerel yangın kodu gereksinimleri genellikle iç kaplama malzemeleri için minimum gereksinimleri belirler.

Mevcut bir binayı kütüphane ya da arşiv olarak kullanmak için kullanmak genellikle arşivciler ve kütüphaneciler için son çare olur. Uyarlama düşünülüyorsa, binayı yeni kullanıma uyarlamanın mümkün olup olmadığını belirlemek için çok fazla çalışma yapılacaktır. Açıkçası, zemin alanı miktarı ve türü ve işlevselliği gibi yangınla ilgili olmayan konular da ciddi sorunlar ortaya çıkartmaktadır.

Tarihi binalar veya mimari anıt yapılar, arşivlere veya kütüphane kullanımına uyum sağlaması  en zor olan yapılardır. Bu tür binalarda iç düzeni değiştirmek ya da kapıları, cilaları vb. Değiştirmek genellikle imkansızdır. Çok eski binaların, hatta eskiden kalma olarak sınıflandırılanların bile kullanımı, genellikle arşivler veya kütüphane kullanımı için önerildiğinde, çok büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Kat yük kapasitesini, binanın inşasında hangi malzemelerin kullanıldığını ve bölmelerin yangın direncini vb. Belirlemek imkansız olmasa da son derece zordur.

Bir binanın bir arşiv veya kütüphane olarak işlevsel olarak uygun olduğu tespit edildiğinde, yangın güvenliği temel unsurları da belirlenmelidir. Yangına dayanım analizi duvar malzemesini ve kalınlığını, tavan / döşeme panel malzemelerini, pencere kanatlarını-yapılarını, kapıları ve binada kullanılan diğer tüm yapısal elemanları içermelidir. Eski yapılarda ahşap yapı elemanları sıklıkla kullanılmıştır. Tarihi yapılar genellikle ahşaptan özenle oyulmuş ve boyanmış iç yüzeyler kullanılmıştır. Bu elemanlar, koleksiyonlara zararlı gazlar üretmeyecek yangın geciktirici bir madde ile işlem görmelidir. Daha da önemlisi, eski binaları desteklemek için sıklıkla kullanılan ahşap kirişlerin doğru biçimde korunumlu hale getirilmesi gerekmektedir..

Döşemelerin zayıf yada hatalı olması  yangın durumunda yangın söndürme ve insan hayatı  için ciddi problem yaratır.Bina kullanıcılarının  yangının etkilerinden yani Isıdan ve dumandan kaçışına olanak sağlamak için alternatif kaçış yolları sağlanmalıdır. İtfaiyenin binaya erişiminin yanı sıra insanların güvenli bir şekilde tahliyesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Yapıda kullanılan  standartlar, dış duvarlara bitişik olan bodrum odalarının, 30 m. Dış duvarlarda, personelin bölgeden kaçmasına ve yangınla mücadele personeline girmesine izin vermek için pencerelere veya özel olarak monte edilmiş giriş panellerine sahip olmalıdır. Pencere,minumum 0.75 x 1.2 m olmalıdır, pencere açıklıklarının toplam alanı, toplam taban alanının% 0.2’sine eşit olmaldır.

Bodrumun üstündeki tavan / zemin paneli yanmaz hale getirilmelidir. Yangınla mücadele personeline bodrum katına erişim sağlayan iki bağımsız dış merdiven, binanın karşıt uçlarında bulunmalıdır. Binanın bodrum katından doğrudan çıkılması mümkün değilse ve sadece genel amaçlı iç merdivenler ile çıkmak mümkün ise, bodrumdan çıkan kapıya 20 Pa’lık bir pozitif basınca sahip bir hava deliği girişi sağlanmalıdır (2). kgf / m) ve merdivenler güvenlik duvarları tarafından kapatılmalıdır.

Uyarlanmış binalar çeşitli yangından korunma önlemleri ile donatılabilirken, uzun vadede arşiv ve kütüphane koleksiyonları için en iyi koruma, korunmaları için özel olarak tasarlanmış bir binaya mümkün olan en kısa sürede aktarılmasıdır.

Leave a Reply