Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında Çalışacak Personel Sayısı Hakkında

TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında Çalışacak Personel Sayısı Hakkında

Bilindiği üzere ; Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında düzenlenmiştir.Revize standart en son Nisan 2017 de yayınlanmış  ICS 03.080.10 ve Temmuz 2017 de T1 tadilat metni  yayınlanmıştır. Standart metinlerinde gerek kullanıcı gerekse uygulayıcıların ( TSE adına denetim yapanların) farklı farklı yorumladığı hatta  farklı illerde farklı yorumlanan maddeler mevcut olduğu da aşikardır. Metinlerdeki bu yoruma farklı yoruma açıklık yada farklı anlamadan kaynaklanan sebepler dolayısı ile TSE HYB 11827 belgesi alımları sırasında bazı problemler ortaya çıkmaktadır.

Son zamanlarda en çok ortaya çıkan sorun işyerlerinde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri ile ilgilidir. Standardın Nisan 2017 metninde ;

4.4.2 İşyerinde, makine mühendisi veya makine teknikeri veya makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen veya endüstri meslek lisesi metal, makine ya da kimya bölümlerinden mezun teknik sorumlu ile birlikte en az bir adet de bakım ve dolum personeli görev almalıdır. Teknik sorumlu ve “dolum ve bakım” personeli TSE ISO/TS 11602-2 Ek-A’da belirtilen eğitimi TSE’den almış ve bunu belgelendirmiş olmalıdır.

4.4.3 İşyerinde ayrıca en az lise mezunu bir idari personel bulunmalıdır.

Standardın Temmuz 2017 T1 tadilat metninde ise ;

9) Madde 4.4.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.4.2 İşyerinde, en az meslek lisesi mezunu iş yeri sorumlusu ile birlikte en az bir adet de bakım ve dolum personeli görev almalıdır. İş yeri sorumlusu ve “bakım ve dolum” personeli TSE ISO/TS 11602-2 Ek-A’da belirtilen eğitimi ilgili kurum ve kuruluşlardan almalı ve bunu belgelendirmiş olmalıdır.

10) Madde 4.4.3 standart metninden çıkartılmıştır.

Görüldüğü üzere ilk metinde işyerinde  olması gereken personel sayıları tanımlanırken bir (1) kişi teknik sorumlu , bir (1) kişi  dolum ve bakım elemanı olmak üzere iki (2)  kişi ve buna ilaveten de bir (1) kişi idari personel bulundurma zorunluğu getirilerek toplamda üç (3) kişi olarak belirlenmiştir. Ancak tadil metninde görüldüğü üzere idari personel sstandart metininden çıkarttırılarak işyerinde bulunması gereken personel sayısı bir (1) kişi teknik sorumlu , bir (1) kişi  dolum ve bakım elemanı olmak üzere Toplam  iki (2)  kişi olarak belirlenmiştir.Özetle TSE HBY 11827 belgesi alacak işyerlerinde bir (1) kişi teknik sorumlu , bir (1) kişi  dolum ve bakım elemanı olmak üzere Toplam  iki (2)  kişi gerekmektedir.

Ancak yine bu metinlerin her ikisinde de İş yeri sorumlusu ve “bakım ve dolum” personeli TSE ISO/TS 11602-2 Ek-A’da belirtilen eğitimi ilgili kurum ve kuruluşlardan almalı ve bunu belgelendirmiş olmalıdır denmektedir. Yani işyerinde 2 tane personel olmalı  , fakat bu her iki  (2) personel de dolum bakım elemanı eğitim almış ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Kimi firmalar yada uygulayıcılar farklı farklı yorumlar yapmaktadırlar bazıları bir kişi yeterli bazıları ise iki kişi olmalı demektedirler.  Yukarıdaki her iki metne göre  açıkça gözükmektedir ki bir  (1) kişinin belge almış olması TSE HBY 11827 sertifikasyonu için yeterli değildir. Çünkü metindeki ‘’ ve’’ ifadesi burada her iki kişinin de belge alması gerekliliğini ifade etmektedir.

Standartlarda  farklı yorumlara sebep olabilecek ve bu sebeple karışıklığa sebebiyet verecek ifadelerin yoruma mahal vermeyecek biçimde açıkça yeniden düzenlenip açıklayıcı biçimde tadil edilmesi hem standart kullanıcıları hem de standart uygulayıcıları için  çok önemli bir husustur.Bu sebeple Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında yanlış yorumlara sebebiyet verecek olabilen maddelerin  tadil edilmesi Yangın sektörü için çok önemli bir durum

Leave a Reply