Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > TSE HYB 11827 – Standardında GEÇİCİ YEDEK TÜP mecburiyeti

TSE HYB 11827 – Standardında GEÇİCİ YEDEK TÜP mecburiyeti

Bilindiği üzere ; Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında düzenlenmiştir.Revize standart en son Nisan 2017 de yayınlanmış  ICS 03.080.10 ve Temmuz 2017 de T1 tadilat metni  yayınlanmıştır. Standart metinlerinde gerek kullanıcı gerekse uygulayıcıların  farklı farklı yorumladığı hatta  farklı illerde farklı yorumlanan maddeler mevcut olduğu da aşikardır. Metinlerdeki bu yoruma farklı yoruma açıklık yada farklı anlamadan kaynaklanan sebepler dolayısı aşağıdaki problem ortaya çıkmaktadır.

Standardın Nisan 2017 metninde ;  ‘’ Madde 4.2.16’daki  not bölümünde “NOT 2 Yangın söndürücüleri, bakım ve dolum için alındığında, tüplerin bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürücülerin yerine, aynı sayıda ve aynı özellikte kullanıma hazır yangın tüplerini geçici olarak bırakmalıdır. ‘’ denmektedir.

Bu maddeden anladığım YSC dolum bakımı yapılırken aldığınız YSC lerin yerine aynı miktarda ve özellikte yedek YSC tüp bırakmak gerektiğidir.Ki bu 4-5 yılda bir  olan hidrostatik testlerde daha çok sorunlu olacaktır , aslında diğer zamanlar içinde sorun yaratabilecek bir çok durum vardır.Yani dolum bakım yenileme için 50 adet YSC alıyorsanız yerine 50 adet YSC  yedek bırakmanız gereklidir.Ortalama bir firma olarak 100 civarı son kullanıcıya sözleşmeli hizmet verdiğinizi varsayalım , hizmet verdiğiniz firmalarda en az  50 civarı YSC bulunsa 5.000 YSC bulunur. Siz bu cihazların beşte biri oranında yedek tüp bulundurayım deseniz 1.000 adet YSC eder. Hadi yarısını bulunduralım deseniz bile 500 adet yedek tüp bulundurmanız gerekecektir.Bu kadar yedek tüp bulundurmak hem ciddi bir maliyettir hemde ciddi bir depolama alanı gerektirir. Yedek tüp için bu büyüklükte bir depolama alanı olan çok az sayıda TSE HYB11827  belgeli firma tanıyorum. Üstelik Standardın Nisan 2017 metninde ;  ‘’ 4.1.10 İş yeri, idari alan 15 m2 , teknik alan 55 m2 olmak üzere depo alanları hariç en az 70 m2 kapalı alana sahip olmadır.’’ denmektedir. Anlayamadığım 500 ila 1.000 adet yedek tüp bu 70 m2 kapalı alanın neresine sığdırılacaktır.Gerçek şu ki standart maddelerinde birbiri ile çelişen ve hatalı yorumlamalara açık maddeler vardır.Bu madde de böyle bir durum ortaya çıkarmaktadır.Standart yedek tüp vermek zorundasınız diyor ancak bu tüpün sayının ne olacağı ve nasıl depolanacağı konusunda ciddi problemlere de bir çözüm göstermiyor. Bence bu madde de ciddi bir  tadilata ihtiyaç vardır.

Hatta bu madde son kullanıcıların  yada hizmet verilen firmaların bulundurdukları YSC sayıları ile bir sınırlama ve düzenlemeye tabi tutulabilir ; örneğin  bünyesinde 10 kadar YSC bulunduran işletmelerin YSC bakım ve dolumları sırasında gerekli olan yedek YSC miktarı TSE HYB 11827 belgeli firma tarafından sağlanacaktır , bünyesinde 10 dan fazla YSC  bulunduran firmalar ise her bir YSC tipinden bulundurdukları YSC miktarının %10 u kadar yedek tüp  bulundurmak zorundadır denebilir. Böylece bünyesinde yüklü sayıda YSC bulunduran işletmeler yeteri sayıda yedek tüp bulundururlar ve herhangi bir durumda – YSC kullanımı yada yıllık bakım yada hidrostatik test sırasında ellerindeki YSC tüpleri bakıma – doluma gidecek YSC lerin yerlerine koyabilirler.

Tabi birde bu emanet olarak yerine konan YSC lerin külfeti de  zaten KOBİ olan TSE HYB 11827 belgeli firmaların üzerinden kalkmış olur.Üstelik bu oradan oraya gezdirilen emanet YSC ler bir süre sonra taşınmaktan getir götürden ve hor kullanmaktan dolayı eskiyip nerdeyse hurda konumuna gelmektedir buda ciddi bir milli servet kaybına yol açmaktadır.

 

Leave a Reply