Home > YANGIN UZMANINDAN YAZILAR > KÜTÜPHANE VE ARŞİV YANGINLARI > TSE HYB 11827 – Standardında Hatalı Yorumlanabilecek Maddeler

TSE HYB 11827 – Standardında Hatalı Yorumlanabilecek Maddeler

Bilindiği üzere ; Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar TSE HYB 11827 – Hizmet Yeri Yeterlilik Standardında düzenlenmiştir.Revize standart en son Nisan 2017 de yayınlanmış  ICS 03.080.10 ve Temmuz 2017 de T1 tadilat metni  yayınlanmıştır. Standart metinlerinde gerek kullanıcı gerekse uygulayıcıların ( TSE adına denetim yapanların) farklı farklı yorumladığı hatta  farklı illerde farklı yorumlanan maddeler mevcut olduğu da aşikardır. Metinlerdeki bu yoruma farklı yoruma açıklık yada farklı anlamadan kaynaklanan sebepler dolayısı ile hatalı yorumlanabilecek bazı maddeler vardır.

Standardın Nisan 2017 metninde ;  ‘’4.2.15 Yangın söndürücüler hizmete ilk alındığı zaman ve sonrasında yaklaşık 30 gün aralıklarla veya şartlar gerektirdiğinde, daha sık aralıklarla söndürücünün/söndürücülerin sahibi ya da sorumlusu tarafından periyodik muayeneleri yerinde yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır ‘’ denmektedir.

Benim bu maddeden anladığım  ki maddenin açıkça söylediği budur ; Yangın söndürme cihazları son kullanıcılar , yani cihazı satın alan firmadaki sorumlular tarafından 30 günlük aralıklar ile kontrol edilmelidir.Yani her cihazın bir kontrol kartı olmalı ve cihazı satın almış olan firmanın sahibi yada sorumlular her 30 günde bir cihaz kontrolü yapıp bu karta kayıt yapmalıdırlar. Ancak bu maddeyi bazı kullanıcılar sanki bu 30 günlük kontrolleri YSC yi satan yada dolumunu bakımını yapan firmanın yapacağı şeklinde yorumlamaktadırlar.Cihazların 30 günlük kontrolleri son kullanıcılar tarafından yapılır , yıllık ve diğer bakımları ise TSE HYB 11827  belgeli firmalar tarafından yapılır.

Bu madde sadece kullanılacıları ilgilendiren bir maddedir , TSE HYB 11827  belgeli firmaları ilgilendirmemektedir , bu maddenin standarttan çıkarılması gerekir.

Standardın Nisan 2017 metninde ‘’4.2.21 İş yeri, yangın söndürme cihazından boşaltılan atık söndürücü kimyasal maddeleri tekrar kullanmamak üzere ayrı bir yerde bulundurmalı ve daha sonra bertaraf etmelidir ‘’  denmektedir.

Benim bu maddeden anladığım YSC lerin içerisindeki söndürme maddelerinin  bakımı yada hidrostatik test sırasında boşaltılan atık söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacak ve bertaraf edilecek denmektedir.Ancak burada yönetmelik maddesi hangi tür söndürme maddelerinin bertarafını mecburi tutuyor. Kuru kimyevi toz  mu , CO2 mi, Köpük mü , ıslak kimyasal mı  , su mu yada başka  bir tür söndürme maddesi mi ? Bertaraf edilmesi istenen yangın söndürücü atık maddelerin bertaraf yöntemi nedir ? Hangi maddeler nasıl bertaraf edilecektir ? Örnek olarak ülkemizde en çok kullanılan kuru kimyevi toz yangın söndürme  maddesini ele alalım , yangın söndürücüler içerisinde kullanılan kuru kimyevi tozlar genellikle / çoğunlukla MAP içeren tozlardır. Üstelik bu tozların ülkemizde imhası yada geri dönüşümü de yapılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu tozlar özel tesislerde toplanıp silikonları temizlendikten ve işlemlerden geçtikten sonra gübre olarak kullanılmaktadır.Biz bu tozları bertaraf edecek isek nasıl ve hangi yöntemle bertaraf edilmesi gerektiğini de bilmeliyiz. Aynı şekilde bertaraf edilmesi istenen diğer yangın söndürücü maddelerinde nasıl ve hangi yöntem ile bertaraf edileceği de açıkça belirtilmelidir.

Standardın bu maddesi revize edilerek hem daha anlaşılır hem de çevre standartlarına uygun olarak revize edilmelidir , çünkü bir çok kişinin bertaraf tan anladığı çöpe atmaktır. Kimyasal olarak çevreye ve sağlığa zararlı olan veya olabilecek maddelerin gelişi güzel olarak çöpe atılması yada çukur kazılarak toprağa gömülmesi  sağlıklı/doğru bir bertaraf yöntemi değildir.

 

 

 

Leave a Reply